TUZHURMATU TÜRKMENDÝR

Tuzhurmatu Türkmen kalacak

Tuzhurmatu sitesine hoþgeldiniz

 

2013-02-13
Kerkük’ü Kimseye Yamamayýn!, ALÝ KERKÜKLÜ

Türkiye’nin susarak izlediði hayati konulardan birisi de hiç þüphesiz Kerkük, Tuzhurmatu, Telafer gibi 3 milyon Irak Türkmeninin bulunduðu bölgelerde ... Ayrýntýlar
2013-02-13
Duyuru

arkadaslar facebook ta benim adim cetin Neftci ekle ve orda ingilzce bir kampanya hazirladim beyaz saray sitesinde lufen oy verin bir az ingilzce bilmek ... Ayrýntýlar
2013-01-28
Sevgili Türkmenler

Ýstanbul'da basýlan
Kardaþlýk Dergisinin 56. sayýsý çýkmýþtýr.
Ýncelemek için Kerkük Vakfýn sitesini ziyeret edin
Ayrýntýlar
2013-01-28
Tuzhurmatu´da hayatýný kaybedenler için Ýstanbul´da Gýyabi Cenaze Namazý ve Basýn Açýklamasý

Tuzhurmatu'da meydana gelen patlamada hayatýný kaybedenler için Ýstanbul'daki Fatih Camiinde Cuma namazýný müteakiben gýyabi cenaze ... Ayrýntýlar
2013-01-28
Saddam’dan daha beter!, Kenan AKIN

Sýk sýk trajedilerine deðinmek ihtiyacýný duyduðumuz Türkmen kardeþlerimizin çektiði çile gerçekten de tarih içinde insanlýk için kara bir ... Ayrýntýlar
2013-01-05
Erbain Yas Merasimine Katýlým Rekor Kýrdý

Ehlibeyt Haber Ajansý ABNA- Nahreynnet haber sitesi, Ýslam tarihinde ilk kez Erbain yas etkinliklerine katýlmak için Kerbela’ya akýn eden insanlarýn ... Ayrýntýlar
2012-12-17
Peþmergenin teçhizatý Türkiye´den

Türkmeneli'nin kalbi olan Kerkük için kapýþan Irak merkezi hükümet ile Barzani'ye baðlý peþmerge güçlerinin üzerinde bulunan kamuflaj ... Ayrýntýlar
2012-12-09
Kerkük gündemden düþürülmemeli!, Kenan AKIN

Kim ne derse desin; Kerkük, Türkiye’nin en önemli dýþ sorunlarý arasýnda yer alýþýný sürdürüyor.
Kýsacasý; Kerkük’ün hiçbir ... Ayrýntýlar
2012-12-06
Türklüðü kazýdýlar!

Ne mutlu Türk’üm diyene” için “Ýlkellik” diyen Abdullah Gül’ün hayali gerçekleþti! Mardin Valisi Ayvaz, Türkmen Daðý yamacýnda yazýlý ... Ayrýntýlar
2012-12-04
29 öðrenci, 1 öðretmen öldü , VATAN DIÞ HABERLER

Suriye’de muhalifler, 45 bine yakýn insanýn hayatýna mal olan isyan dalgasýnýn en büyük katliamlarýndan birine imza attý. Ýsrail’in 1967’de ... Ayrýntýlar
2012-12-02
Irak Türkmen Birliði ve Dayanýþma Derneði 6. Olaðan Genel Kurulunu Gerçekleþtirdi, DÝÞ HEKÝMÝ Kürþat Çavuþoðlu

Antalya’da 2001 yýlýnda kurulan Irak Türkmen Birliði ve Dayanýþma Derneði 18 Kasým 2012 tarihinde 6. Dönem Olaðan Genel Kurulunu yaptý. Ýki ... Ayrýntýlar
2012-11-29
Maliki’den Barzani’ye ´Hayýr´ cevabý

Irak merkezi hükümeti ile bölgesel kukla Kürt yönetimi arasýnda yaþanan gerilimin sona erdirilmesi için yapýlan görüþmelerin anlaþmazlýkla ... Ayrýntýlar
2012-11-28
Kerkük Kürtleþmeli! Türkmenler gitmeli!, Ali Kerküklü (Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabýnýn Yazarý)

Kerkük’e Ýthal Edilen Kürt Ailelerinin Yerleþtirildiði Kerkük Olimpiyat Stadyumu

Gazeteci-yazar, program yapýmcýsý ve sunucusu Banu ... Ayrýntýlar
2012-11-28
KENDIN OL

Esenlikler, neden siz Türkmenler kendi güvenlik güclerinizi ve ordunuzu kurmuyorsunuz, neden uyuyorsunuz, daha neyi bekliyorsunuz? Bugün "kürt ... Ayrýntýlar
2012-11-25
Baðdat bastýrýnca Ankara’ya sýðýndý

MerkezÝ Irak yönetiminin kendisine karþý özel ordu kurmasýyla paçalarý tutuþan Barzani, çareyi kendisini “onur konuðu” olarak aðýrlayan ... Ayrýntýlar