TUZHURMATU TÜRKMENDÝR

Tuzhurmatu Türkmen kalacak

Dost sitelerimiz
Özgür Türkmen Yolu
Irak Türkmenlerinin özgür ve kýsýtsýz sesi. Türkmenlerin milli çýkarlarýnýn konuþulacak sesli sohbet odalarýmýz.
Biz Türkmeniz
Türkmenlerin interneteki ilk haber sitesidir. Türkmenlerle ilgili siyasi, kültürel, tarihsel ve edebiyat konular bulursun bu sitede.
Tanýþ Derneðý
Irak Türkmenlerý Tanýþ Derneðý Kültürel ve sosyal içerikli bir kuruluþ olup, Türkmen kültürünü korumak ve idame ettirmek amacý ile kurulmuþtur.
Türkmeneli partisinin sitesi
Fransadan Yayýmlanan Türkmeneli Partisinin resmi sitesi. Paritnin haberlerini, beyanatlerini ve siyasi faaliyetlerini arýyorsan bu sitede bulursun.
Kerkük Vakfý
Kerkük Vakfý, Irak Türklerinin meselelerini bilmsel yöntemlerle ale alan, dergi, kitap, web sitesi, konfrans vb. araçlarla farklý dillerde kamuoyuna aktaran bir vakýftýr.
Iraqi Turkmen Human Rights Research Foundation
Irak Turkmenleri Insan Halari Arastirma vakfi
TUZHURMATU TÜRKMENDÝR
AHMET TUZLUNUN ÖZEL SÝTESÝ
Turkmen Voice
Türkmen sesi
SURİYE HALEP TÜRKMENLERI
SURİYE HALEP TÜRKMENLERI Hoşgeldiniz SURİYE HALEP TÜRKMENLERI Beydili aşiretinin Resmi Web Site
Þehit Adil Þerif
Þehit Adil Þerif sitesine hoþgeldiniz!
,´´ Þehitler Ölmez Vatan Bölünmez ´´

Irak Araştırmaları Merkezi
Bağmısız bir Irak sitesi, Kardaş Türkiye halkına yeni Irak´ı tanıtmak amacıyla yola çıkmıştır. En iyi ilişkiler kurmak komşumuz Türkiye ile ve ehlulbeyt sevenlerinin haklarını korumak merkezmizin öncülüğüdür. ...
Define Dünyasý
Kültürel mirasýn hýzla yok olduðu Türk milletinin asimile edilmeye çalýþýldýðý bir dünyada köklerini bu topraklardan alan insanlarýn kendi topraklarýna kendi deðerlerine sahip çýktýðý bir site