TUZHURMATU TÜRKMENDİR

Tuzhurmatu Türkmen kalacak

Kuzey Irak Federe Bölgesi Yönetim Modeli Taslağı

İhsan KİFİRLİ - TÜRKMENELİ PARTİSİ DANIŞMANI

Kuzey Irak Federe Bölgesi

 • Başkanlık Konseyi (3 üye)
 • Kürt - Türkmen – Arap (7 Yıl)
 • Dönüşümlü Başkan ve 2 üye
 • Kürt üye 3 yıl, Türkmen 2 yıl, Arap 2 yıl
 • Yasama

  Üye sayısı 100, Süre 4 yıl, Üye Dağılımı ise:

 • Kürdistan otonom yöresi 50
 • Musul otonom yöresi 30
 • Kerkük otonom yöresi 20


 • Bölgedeki; Tüm etnik grupların katılımı gözetlenir

  Yürütme

 • Başbakan Kürt
 • Başbakan 1. yardımcısı Türkmen
 • Başbakan 2. yardımcı Arap
 • Bakanlık sayısı 12 -15
 • Bakanlar Dağılımı

 • Kürt %40
 • Türkmen %25
 • Arap %25
 • Kildan, Aşur ve Diğerleri %10
 • Yargı

  Üye Sayısı 9, Dağılımı ise:

 • Kürdistan otonom yöresi 4 üye
 • Musul otonom yöresi 3 üye
 • Kerkük otonom yöresi 2 üye


 • Ana etnik grubun katılımı gözetlenir.

  Başbakanlık Konseyinin Görev ve Yetkileri

 • Bölgeyi temsil etme, merkezle diyalog düzenleme.
 • Otonom bölgeler ve etnik gruplar arası ilişkileri düzenleme ve etnik problemleri çözüme kavuşturma.
 • Yürütmeyi denetleme.
 • Yerel yasaları onaylama.
 • Federe bölge memurlarının atamalarının yürütmenin teklifi ile onaylama.
 • Federal Irak yönetimine bölge adına aday gösterme.
 • Bölgedeki silahlı ve güvenlik güçlerinden sorumlu olma.
 • Yerel bütçeyi onaylama.
 • Bakanlar kurulunun kurulması için görevlendirme, Meclisten onay alan bakanlar kurulu veya bakanların atamalarını onaylama.
 • Meclisi feshetme secime götürme.
 • NOT: Etnik konularda konsey üyeleri veto etme yetkisine sahiptirler.

  YÜRÜTME (BAKANLAR KURULU)

  Federe bölgenin en üst icra organı olup, başbakan ve iki yardımcısı ile 12 -15 bakandan oluşur.Bölgede yasa ve hizmetlerin uygulanmasını sağlar, bütçe hazırlar.

  Yürütme meclisin güven oyu aldıktan sonra başkanlık konseyinin onayı ile göreve başlar.

  NOT: Başkanlık konseyi başkanı,meclis başkanı ve başbakan aynı anda aynı etnik gruptan olamaz.

  KUZEY IRAK FEDERE BÖLGESİ YASAMA MECLİSİ

  100 Üyeden oluşur,üyeler 4 yılda bir yapılacak genel seçimlerde seçilirler,üyelerin 50’si Kürdistan otonom yöresinden, 30’u ise Musul otonom yöresinden, 20’si ise Kerkük otonom yöresinden seçilirler, bölgedeki bütün toplumların katılımları gözetlenir, ilk toplantısında bir başkan ve iki yardımcısını seçer, iç tüzükle yönetilir, yerel yasalar yapar, yürütme, bakanlar kuruluna ve bakanlara güven oyu verir veya güven oyunu geri çeker, yürütmeyi denetler, yürütmece aday gösterilen yargı üyelerini seçer, bütçeyi onaylar, seçim kararı alır ve soruşturma açabilir, başkanlık konseyini seçer.

  FEDERE BÖLGE YARGI KURULU

  Federe bölge yargı sistemi Irak yargı sisteminin bir parçasıdır,kurul bölgedeki yargı işlerini anayasalar ve yasalar çerçevesinde yürütür üyelerinin dokunulmazlıkları var, yargı konusunda en az 20 yıl tecrübeli 9 üyeden oluşur üyeler bakanlar kurulunun teklifi meclisin secimi ve başkanlık konseyinin onayı ile göreve başlarlar üyeleri dağılımı ise kürdistan otonom yöresinde 4 Musul otonom yöresinden 3 ve Kerkük otonom yöresinden 2 üye seklindedir bölgesindeki ana etnik grupların katılımları gözetilir.